VadībaAkcionāru sapulceDarba kārtība 31.05.2022.

Darba kārtība 31.05.2022.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka

2022. gada 31. maijā plkst. 14:00 tiek sasaukta kārtējā akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

  • Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” iekšējā audita stratēģisko plānu 2022. – 2025.gadam.
  • Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” gada pārskata apstiprināšanu.
  • Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada peļņas izlietošanu.
  • Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.
  • Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atskaiti par peļņas izlietošanu 2015.-2021. gadā.
  • Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes pašvērtējumu 2021. gadam.