VadībaAkcionāru sapulceDarba kārtība 17.12.2021.

Darba kārtība 17.12.2021.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka

2021.gada 17.decembrī plkst.14:00 tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtības jautājumu: “Par VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Darba samaksas noteikumu 12.0 versiju” un VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Personāla pārvaldības politiku”.