VadībaAkcionāru sapulceDarba kārtība 13.11.2021.

Darba kārtība 13.11.2021.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka

2021.gada 13.novembrī plkst.10:00 tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Par atšķirīgu VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada peļņas izlietošanu.

2. Par grozījumiem VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes locekļu līgumos.