VadībaAkcionāru sapulceDarba kārtība 02.02.2022.

Darba kārtība 02.02.2022.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka

2022. gada 2. februārī plkst.12:00 tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

1)      Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada audita plāna izpildi.

2)      Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2022. gada audita plāna saskaņošanu.

3)      Par projekta “Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” 2. kārtas “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” statusu.

4)      Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atskaiti par akcionāru sapulces 2021. gada 2. pusgada lēmumu izpildi.