VadībaAkcionāru sapulceSapulces lēmumi 30.07.2020

Sapulces lēmumi 30.07.2020

Informācija par sapulcē pieņemtjiem lēmumiem

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2020.gada 30.jūlija sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:
1.1.
Apstiprināt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” statūtu grozījumus un statūtu tekstu jaunā redakcijā.

1.2.
Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt reģistrācijai komercreģistra iestādē valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.

2.1.
Ievēlēt Aldi Greitānu, p.k. (..)1, valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem.

2.4.
Ievēlēt Jāni Leimani, p.k. (..)1, valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem.

2.5.
Ievēlēt Normundu Feierbergu, p.k. (..)1, valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem.

1ievērojot fizisko personu datu aizsardzību, dati tiek anonimizēti