VadībaAkcionāru sapulceSapulces lēmumi 25.03.2020.

Sapulces lēmumi 25.03.2020.

Ārkārtas akcionāra sapulces 2020.gada 25.martā

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās prim daļas 3.punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka 2020.gada 25.martā plkst.10:00 tika sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādiem darba kārtības jautājumiem:

  1. Par ieņēmumu līguma ar Klientu1 ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu.
  2. Par ieņēmumu līgumu ar Klientu1 ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu.
  3. Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” iepirkumiem virs EUR 150 000 saskaņošanu.
  4. Par ieņēmumu līguma ar Klientu1 ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās prim daļas 3.punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2020.gada 25.marta sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

1.1.

Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par ieņēmumu līgumu ar Klientu1.

1.2.

Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 17.februāra lēmumam Nr.3.1. (protokols Nr.10) par ieņēmumu līguma pielikuma slēgšanu ar Klientu1 ar plānoto ieņēmumu summu 140.00 euro mēnesī bez PVN.

2.1.

Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par ieņēmumu līgumu Klientu1.

2.2.

Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 24.februāra lēmumam Nr.1.1. (protokols Nr.12) par ieņēmumu līguma pielikuma slēgšanu ar Klientu1 ar plānoto ieņēmumu summu R 1520.00 euro mēnesī, bez PVN.

2.3.

Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 2.marta lēmumam Nr.1.1. (protokols Nr.13) par ieņēmumu līguma pielikuma slēgšanu ar Klientu1 ar plānoto ieņēmumu summu 37.70 euro mēnesī, bez PVN.

3.1.

Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par grozījumiem valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020.gada iepirkumu plānā, kuru darījumu summa pārsniedz 150 tūkstošu euro bez PVN atbilstoši valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020.gada 2.marta lēmumam Nr.4.1. (protokols Nr.13).

3.2.

Piekrist valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”  valdes 2020.gada 24.februāra lēmumam Nr.2.1. (protokols Nr.12) par iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde” uzsākšanu periodam no 01.07.2020. līdz 30.06.2023 par kopējo līguma summu 3 469 600 euro bez PVN.

3.3.

Piekrist valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”  valdes 2020.gada 5.marta lēmumam Nr.2.1. (protokols Nr.14) par iepirkuma “eParaksts pamatplatformas (Safelayer programmatūra, tās pielāgojumi un saistītie servisi) uzturēšanas un izstrādes darbi” uzsākšanu ar prognozēto līguma summu 750 000 EUR bez PVN.

4.1.

Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par ieņēmumu līgumu ar Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecību.

4.2.

Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 10.marta lēmumam Nr.5.1. (protokols Nr.15) par ieņēmumu līguma slēgšanu ar Klientu1ar plānoto ieņēmumu summu 12 gadu periodā 396 558.00 euro bez PVN.

1ievērojot Pakalpojumu līgumā noteikto komercnolēpumu, dati ar konkrēto klientu tiek anonimizēti