VadībaAkcionāru sapulceDarba kārtība 25.03.2020.

Darba kārtība 25.03.2020.

Ārkārtas akcionāra sapulces 2020.gada 25.martā

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās prim daļas 3.punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka 2020.gada 25.martā plkst.10:00 tika sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādiem darba kārtības jautājumiem:

  1. Par ieņēmumu līguma ar Klientu1 ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu.
  2. Par ieņēmumu līgumu ar Klientu1 ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu.
  3. Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” iepirkumiem virs EUR 150 000 saskaņošanu.
  4. Par ieņēmumu līguma ar Klientu1 ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu.