VadībaAkcionāru sapulceSapulces lēmumi 22.12.2020.

Sapulces lēmumi 22.12.2020.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2020.gada 22.decembra sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

1.1

Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par vienošanos par grozījumiem līgumos1 ar Klientu2 par nekustamā īpašuma daļas nomas tiesībām.

1.2

Piekrist VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 27. jūlija lēmumam Nr.4.2. (protokols Nr.38) un 2020.gada 24.augusta lēmumam Nr.16.1. (protokols Nr.45) par vienošanos par grozījumiem līgumos ar Klientu1 nekustamā īpašuma apgrūtināšanai ar lietu tiesībām atbilstoši līgumos ar Klientu2 un Zemesgrāmatu likumā noteiktajam, veicot nomas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Piekrist VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 12.oktobra lēmumam Nr. 1.2. (protokols Nr.56) par grozījumu veikšanu līgumos3 ar Klientu2 un nekustamo īpašumu apgrūtināšanai ar lietu tiesībām atbilstoši līgumos un Zemesgrāmatu likumā noteiktajam, veicot nomas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

2.1

Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums “Tornīši”, Vilkakrogā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā nav nepieciešams VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” pamatdarbības nodrošināšanai.

2.2

Piekrist VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 23.novembra lēmumam Nr. 2.2. (protokols Nr.63) par nekustamā īpašuma “Tornīši”, Vilkakrogs, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra numurs 78625010037, Atpūtas mājiņa, kadastra apzīmējums 78620010339001, adrese “Tornīši”, Vilkakrogs, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, ar kopējo platību 67,5 m2, kas reģistrēta Kaunatas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000596974, atsavināšanai publiskas izsoles veidā atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktā noteiktajam.

3.1

Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Darba samaksas noteikumu grozījumiem (11.0 versija).

3.2

Piekrist VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 23.novembra lēmumam Nr.5.1. par VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Darba samaksas noteikumu grozījumu (11.0 versija) apstiprināšanu.

1ievērojot līgumā noteikto komercnoslēpumu, dati par konkrēto līgumu (datums/numurs) tiek anonimizēti;

2ievērojot fizisko personu datu aizsardzību, dati par konkrēto klientu tiek anonimizēti;

3ievērojot Pakalpojumu līgumā noteikto komercnoslēpumu, dati par konkrēto līgumu (datums/numurs) tiek  anonimizēti.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.