VadībaAkcionāru sapulceDarba kārtība 22.02.2021.

Darba kārtība 22.02.2021.

2021.gada 22.februārī plkst.10.00 tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtības jautājumu: “Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atskaiti par akcionāru sapulces 2020. gada lēmumu izpildi”.