VadībaAkcionāru sapulceSapulces lēmumi 22.02.2021.

Sapulces lēmumi 22.02.2021.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2021.gada 22.februāra sēdē tika pieņemts šāds lēmums:

1.1.  Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atskaiti par akcionāru sapulces 2020. gada lēmumu izpildi.