VadībaAkcionāru sapulceDarba kārtība 22.01.2021.

Darba kārtība 22.01.2021.

2021.gada 22.janvārī plkst.11.30 tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādiem darba kārtības jautājumiem:

  1. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” audita plāna 2021.gadam saskaņošanu.
  2. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” statūtu grozījumiem.
  3. Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gada darbības rezultātu novērtēšanu.