VadībaAkcionāru sapulceSapulces lēmumi 22.01.2021.

Sapulces lēmumi 22.01.2021.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2021.gada 22.janvāra sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

1.1 Piekrist VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” auditu plānam 2021.gadam.

1.2 Uzdot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti ārējā un iekšējā audita audita dienesta pārbaužu gala ziņojumi.

2.1 Apstiprināt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” statūtu grozījumus un statūtu tekstu jaunā redakcijā.

2.2 Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt reģistrācijai komercreģistra iestādē valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.

3.1 Novērtēt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “apmierinoši”.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.