VadībaAkcionāru sapulceDarba kārtība 14.02.2020.

Darba kārtība 14.02.2020.

LVRTC valde sasauca ārkārtas akcionāru sapulci 2020.gada 14. februārī ar šādu darba kārtību:

1. Par ieņēmumu līguma ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu.
2. Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gadā veiktajiem auditiem un valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020.gada audita plāna apstiprināšanu.
3. Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atskaiti par iepirkuma plāna 2019.gadam, kuru darījumu summa pārsniedz 150 tūkstoši euro bez PVN, izpildi un par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” iepirkumu plānu 2020.gadam.
4. Par ieņēmumu līguma ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu.

¹Ievērojot Pakalpojumu līgumā noteikto komercnolēpumu, dati ar konkrēto klientu tiek anonimizēti