VadībaAkcionāru sapulceSapulces lēmumi 14.02.2020.

Sapulces lēmumi 14.02.2020.

Informācija par sapulcē pieņemtajiem lēmumiem:

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās prim daļas 3.punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2020.gada 14.februāra sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:
1)

1.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par ieņēmumu līgumu ar Klientu1.

1.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 27.janvāra lēmumam Nr.5.1. (protokols Nr.5) par ieņēmumu līgumā pielikuma slēgšanu ar Klientu1 ar kopējo līguma summu virs 150 000 euro bez PVN.

2)

2.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par 2019. gadā veiktajiem auditiem un 2019.gada iekšējā audita pārbaužu gala ziņojumus.

2.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2019.gada 16.decembra lēmumam Nr.17.1. (protokols Nr.59) par 2020.gada audita plāna apstiprināšanu.

2.3. Uzdot valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti 2020. gada ārējā un iekšējā audita pārbaužu gala ziņojumi.

3)

3.1.Pieņemt  zināšanai valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atskaiti par valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gada iepirkuma plāna izpildi, kuru darījumu summa pārsniedz 150 tūkstošu euro bez PVN.

3.2.

Piekrist valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes plānotajiem iepirkumiem, kuru summa pārsniedz 150 000 (viens simts piecdesmit tūkstoši) euro bez PVN atbilstoši valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 20.janvāra lēmumam Nr.4.1. (protokols 4).

3.3. Uzdot valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei iesnieg izskatīšanai akcionāru sapulcē atskaiti par iepirkumu plānu 2020.gadam, kuru darījumu summa pārsniedz 150 000 euro bez PVN, izpildi.

4)

4.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par ieņēmumu līgumu ar Klientu1.

4.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 3.februāra lēmumam Nr.3.1. (protokols Nr.7) par ienēmumu līguma pielikuma slēgšanu ar Klientu1 ar kopējo līguma summu virs 150 00 euro mēnesī bez PVN.

¹Ievērojot Pakalpojumu līgumā noteikto komercnolēpumu, dati ar konkrēto klientu tiek anonimizēti