VadībaAkcionāru sapulceDarba kārtība 12.08.2021.

Darba kārtība 12.08.2021.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka

2021.gada 12.augustā plkst.13:00 tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

  1. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021.gada audita plāna grozījumiem”.