VadībaAkcionāru sapulceSapulces lēmumi 12.08.2021.

Sapulces lēmumi 12.08.2021.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2021.gada 12.augustā sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:
1. 1.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021.gada audita plāna izmaiņām

1.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2021.gada 18. jūnija lēmumam Nr.8.2. (protokols Nr.29) par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021.gada audita plāna izmaiņām.