VadībaAkcionāru sapulceDarba kārtība 09.09.2021.

Darba kārtība 09.09.2021.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka

2021.gada 9.septembrī plkst.13:00 tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

  1. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” stratēģisko projektu īstenošanas risku uzraudzību.
  2. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.
  3. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu izpildi par periodu.