VadībaAkcionāru sapulceDarba kārtība 08.07.2020.

Darba kārtība 08.07.2020.

LVRTC valde sasauc plānoto akcionāru sapulci 2020.gada 8.jūlijā plkst. 10.00 ar šādu darba kārtību:

  1. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
  2. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gada finanšu un nefinanšu mērķiem.
  3. Par izdevumu līguma saskaņošanu ar klientu A.
  4. Par sabiedrības 2020.gada audita plāna grozījumiem.
  5. Par iepirkuma saskaņošanu.

¹Ievērojot Pakalpojumu līgumā noteikto komercnoslēpumu, dati ar konkrēto klientu tiek anonimizēti