VadībaAkcionāru sapulceSapulces lēmumi 07.07.2021.

Sapulces lēmumi 07.07.2021.

Ārkārtas akcionāra sapulce 2021.gada 7.jūlijā

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās prim daļas 3.punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka 2021.gada 7.jūlijā plkst. 10.00  tika sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce, kuras laikā pieņemti šādi lēmumi:

1. Novērtēt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs 2020.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “labi”.

2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” sniegto informāciju par valsts akciju sabiedrības “Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” peļņas izlietošanu par laika periodu no 2015.gada (peļņa par 2014.gadu) – 2020.gadam (peļņa par 2019.gadu).

3. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei, iesniedzot izskatīšanai un apstiprināšanai kārtējā akcionāru sapulcē gada pārskatu, iekļaut izskatīšanai kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā jautājumu par iepriekšējā gada peļņas izlietojumu.