VadībaAkcionāru sapulceDarba kārtība 22.12.2020.

Darba kārtība 22.12.2020.

LVRTC valde sasauca ārkārtas akcionāru sapulci 2020.gada 22.decembrī:

  1. Par nomas līgumu grozījumiem ar Klientu1.
  2. Par nekustamā īpašuma “Tornīši”, Vilkakrogs, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, izsoli.
  3. Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Darba samaksas noteikumu grozījumiem.

 

1ievērojot Pakalpojumu līgumā noteikto komercnolēpumu, dati ar konkrēto klientu tiek anonimizēti