VadībaAkcionāru sapulceSapulces lēmumi 03.06.2020.

Sapulces lēmumi 03.06.2020.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās prim daļas 3.punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka kārtējās akcionāru sapulces 2020.gada 3.jūnija sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

1.1

Piekrist valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Darba koplīguma Darba samaksas noteikumu 10.0 versijas projektam.

2.1

Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par ieņēmumu līgumu ar Klientu.1

2.2

Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 25. maija lēmumam Nr.6.1. (protokols Nr.26) par ieņēmumu līguma pielikuma slēgšanu ar Klientu1 ar papildu plānoto ieņēmumu summu 214.34 euro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un vienreizēju ierīkošanas maksu 1672.90 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

3.1

Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par ieņēmumu līgumu ar Klientu.1

3.2

Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 25. maija lēmumam Nr.14.1. (protokols Nr.26) par ieņēmumu līguma pielikuma slēgšanu ar Klientu1 ar papildu plānoto ieņēmumu summu 179.81 euro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

4.1

Apstiprināt valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2022.gadam ieviešanas rīcības plānu.

1ievērojot Pakalpojumu līgumā noteikto komercnoslēpumu, dati ar konkrēto klientu tiek anonimizēti

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.