VadībaAkcionāru sapulceDarba kārtība 03.06.2020.

Darba kārtība 03.06.2020.

LVRTC valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci 2020.gada 3.junijā plkst. 9.00 ar šādu darba kārtību:

  1. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
  2. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” finanšu un nefinanšu mērķi.
  3. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Darba samaksas noteikumiem.
  4. Par ieņēmumu līgumu ar klientu x ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu.
  5. Par ieņēmumu līgumu ar klientu x ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu