VadībaAkcionāru sapulceDarba kārtība 27.05.2021.

Darba kārtība 27.05.2021.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka

2021.gada 27.maijā plkst.08:15 tiek sasaukta kārtējā akcionāru sapulce ar šādiem darba kārtības jautājumiem

  1. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”gada pārskata apstiprināšanu.
  2. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020.gada peļņas izlietošanu.
  3. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.
  4. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020.gada audita plāna izpildi.
  5. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes pašvērtējumu 2020. gadam.