VadībaAkcionāru sapulceDarba kārtība 07.07.2021.

Darba kārtība 07.07.2021.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka

2021.gada 7.jūlijā plkst.10:00 tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

  1. Par valsts akciju sabiedrības “Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020.gada darbības rezultātu novērtēšanu.
  2. Par atskaiti par valsts akciju sabiedrības “Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” peļņas izlietošanu par laika periodu no 2015.gada (peļņa par 2014.gadu) – 2020.gadam (peļņa par 2019.gadu).