Radio tīkla apraides zonu karte

IEVĒRĪBAI! Apraides zonu kartes ir uzzīmētas, pamatojoties uz Latvijas Valsts radio un televīzijas centra speciālistu veiktajiem mērījumiem tikai tiem raidītājiem, kuri ir izvietoti centra objektos. Līdz ar to šīs kartes nav jāuzskata par pilnīgu kādas noteiktas programmas uztveršanas zonas attēlojumu.