ProjektiLatvijas Nacionālais federētais mākonis

Latvijas Nacionālais federētais mākonis

Projekts “Latvijas Valsts radio un televīzijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros”

Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, t. sk. pašvaldību, digitālā transformācija” 2.1.2.2.i. investīcijas “Latvijas nacionālais federētais mākonis” (turpmāk – Investīcija) ietvaros atbilstoši 14.07.2022. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 435.

Investīcijas ietvaros plānots īstenot kopā 4 projektus, kuri visi ir stratēģiski svarīgi projekti.

Investīcijas mērķi ir:

  • nodrošināt koplietošanas skaitļošanas un datu pārvaldības infrastruktūru un pakalpojumus publiskajai pārvaldei, kā arī attīstīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras kompetences centrus datu glabāšanai un skaitļošanai (Latvijas federētā mākoņa mezglpunkti);
  • izveidot Latvijas federēto mākoni, kas nodrošina publiskā sektora datu glabāšanas un skaitļošanas spēju konsolidāciju koordinētā projektā, sākotnēji ietverot četru kopīgo pakalpojumu sniedzēju integrāciju nacionālajā federētajā mākonī;
  • integrēt trīs sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas platformas un pakalpojumus un septiņas departamentu un atbalsta funkciju platformas nacionālajā federētajā mākonī;

Investīcijas īsteno līdz 2026. gada 31. augustam un tās ietvaros kopējie projektu sasniedzamie mērķi ir:

TermiņšMērķisSkaits
2024. gada 31. decembriskopīgo pakalpojumu sniedzēju skaits, kas integrēti nacionālajā federētajā mākonī – mākoņdatošanas risinājumos4
2026. gada 31. augustspubliskās pārvaldes informācijas sistēmas pārveidotas modernā informācijas sistēmas arhitektūrā un mitinātas nacionālajā federētajā mākonī10

Projekta “Latvijas Valsts radio un televīzijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros” (turpmāk – Projekts) kopējais plānotais finansējuma apjoms 5 880 000 EUR, ko pilnībā nodrošina Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) atbalsts.

Projekta mērķi:

  • pilnveidot un paplašināt koplietojamo mākoņdatošanas infrastruktūru publiskās pārvaldes IS un citu resursu darbināšanai vienotā valsts federētā (datu apstrādes) mākonī;
  • izveidot vienotu, integrētu, drošu datu pārraides tīklu un piekļuvi publiskā interneta tīklam starp valsts federētā (datu apstrādes) mākoņa projektu īstenotājiem.

Valsts federētā (turpmāk arī – valsts datu apstrādes) mākoņa ietvaros LVRTC turpinās attīstīt un nodrošināt IKT pakalpojumus atbilstoši valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra (turpmāk – VESPC) nodrošināšanas kārtībai, ietverot tādus pakalpojumus kā virtuālo serveru jaudu pakalpojumu, konteinerizētas virtuālās vides pakalpojumu, datu glabātavas un rezerves kopēšanas pakalpojumu, kā arī kiberdrošības tehniskā nodrošinājuma pakalpojumus, nodrošinot VESPC lietotājiem infrastruktūru ar augstu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību informācijas sistēmām un ar tām saistītajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem.

Papildus valsts datu apstrādes mākonī tiks sniegts unificētais skaitļošanas infrastruktūras pakalpojums (turpmāk – unificētais pakalpojums), kas ir skaitļošanas jaudas un datu krātuves pakalpojums mākoņdatošanas tehnoloģiju izmantošanai pielāgotu lietojumprogrammatūras risinājumu attīstīšanai un darbināšanai.

Ar projektu saistītā dokumentācija pieejama šeit.