ProjektiSaprašanās memorands par kvantu tehnoloģiju attīstību Latvijā

Saprašanās memorands par kvantu tehnoloģiju attīstību Latvijā

2023. gada 19. oktobrī starp 11 partneriem tika parakstīts saprašanās memorands “Par kvantu tehnoloģiju attīstīšanu Latvijā”.

Memoranda sadarbības mērķis ir: 

  1. Sekmēt Latvijas augsto tehnoloģiju starptautisko konkurētspēju kvantu tehnoloģiju jomā, tai skaitā, attīstīt vietējo kompetenci un inovācijas.
  2. Izveidot, attīstīt un kopīgi lietot tehnoloģisko risinājumu testa vidi. Atbalstīt kvantu tehnoloģiju jaunradi, adaptāciju un inovatīvu risinājumu veidošanu, izstrādņu un iniciatīvu saskaņotu veidošanu.
  3. Veicināt akadēmiskā sektora, tai skaitā, studentu un starptautisku kvantu jomas ekspertu, sadarbību ar industriju, lai veicinātu zināšanu pārnesi Latvijas tautsaimniecībā.
  4. Puses sadarbojas, rīkojot sanāksmes, konsultācijas un darba grupas kvantu tehnoloģiju jomā. 
  5. Pušu kopīgas sanāksmes notiek vismaz četras reizes gadā, lai pārrunātu esošo situāciju kvantu tehnoloģiju attīstībā, aktuālo projektu, iniciatīvu un kopdarbu statusu.

Lai pievienotos memoranda “Par kvantu tehnoloģiju attīstīšanu Latvijā” partneriem vai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam sazināties ar LVRTC  Komunikācijas un mārketinga vadītāju Sanitu Abrati: 

Memoranda partneru tikšanās kalendārs 

  • - 23.02.2024. - 19.04.2024.
  • Informācija sekos

Saprašanās memoranda “Par kvantu tehnoloģiju attīstīšanu Latvijā” partneri: