Novērtē pakalpojumu
ProjektieParaksta un e-Identitātes integrācijas risinājumi

eParaksta un e-Identitātes integrācijas risinājumi

Latvijas sarkanbaltsarkana kontūra un Eiropas Savienības karogs. Teksts - Nacionālais attīstības plāns 2020. Eiropas Savienība. Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Ieguldījums tavā nākotnē.

Projekta “e-Identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība” virsmērķis ir veicināt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” sasniegšanu.

Projekta īstenošana nepieciešama, lai veicinātu:

e-identitātes izmantošanu e-pakalpojumos

droša elektroniskā paraksta lietošanu pilnībā elektroniskos dokumentu aprites procesos

​Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 3 458 142. 24 euro, tajā skaitā ERAF finansējums 85% apmērā jeb 2 939 420.90 euro.

Projekta uzdevums

 • Pilnveidot  uzticamības pakalpojumu tehnoloģisko risinājumu eID karšu turētājiem, izveidojot pakalpojumu, kas kvalificējams un atbilst eIDAS prasībām un citiem kvalificētam uzticamības pakalpojumu sniedzējam saistošiem standartiem.
 • Paplašināt ar eID kartēm pieejamo pakalpojumu izmantošanas iespējas ar lietotājiem ērtām tehnoloģijām, tostarp  mobilajām iekārtām.
 • Izstrādāt ērtu saskarni un rīkus uzticamības pakalpojumu  saņemšanai un izmantošanai ar eID karti iestāžu un organizāciju informācijas sistēmās.
 • Attīstīt eID karšu personalizēšanas un izsniegšanas infrastruktūru, lai nodrošinātu nemainīgi augstu pakalpojuma kvalitāti un mazinātu IKT drošības riskus.

Kas paveikts projekta laikā?

Jauna eParaksta tehnoloģiskā platforma, kas nodrošina personu elektroniskās identifikācijas (e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanas sertifikātu) radīšanu un uzturēšanu

Jauna fizisko personu elektroniskās identifikācijas platforma, kas nodrošina:

 • vienotu integrāciju un eID karšu turētāju vienotu centralizētu e-Identifikāciju;
 • eID karšu izmantošanu e-Identātes apliecināšanai iestāžu un organizāciju darbstacijās . eID kartes e-Identitātes apliecināšana Windows PC atbilst Windows Server 2012 R2 un Windows Server 2008 R2 domēna kontrolierim ar atbilstošu Aktīvās Direktorijas (AD) domēna funkcionālo līmeni un Windows darbastacijām ar Windows 7 vai Windows 10 operētājsistēmu. ​

 

LVRTC publicē četras atvērto datu kopas (dati no 2019. gada 1. jānvāra)

 • eParaksta sistēmas izsniegtie laika zīmogi;
 • eParaksta sistēmas nodrošinātās OAuth autentifikācijas (e-Identitātes platforma);
 • eParaksta sistēmas atbildētie OCSP pieprasījumi (Sertifikātu statusa pārbaudes);
 • eParaksts sistēmas izsniegtie eID karšu sertifikāti.

 

LVRTC ir reģistrēts kā vienīgais valstī kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs. Tas nozīmē, ka e-Identitātes apliecināšana ar visiem LVRTC izsniegtajiem e-Identitātes rīkiem – mobilo lietotni eParaksts mobile, eID karti, kā arī eParaksta karti un eParaksta karti+ – ir pielīdzināma personas identitātes apliecināšanai klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Izveidots mobilais-virtuālais risinājums  “eParaksts”, kas nodrošina:

 • uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniegšanu mobilā vidē.
 • fizisko personu elektroniskās identifikācijas apliecinājumu izsniegšanu mobilajās ierīcēs (“eParaksts mobile” lietotne).​ ​

Pilnveidoti elektroniskās parakstīšanas rīki, nodrošinot:

 • atbalstu jaunās tehnoloģiskas platformas izsniegtajiem sertifikātiem;
 • kvalificētu laika zīmogošanu;
 • multi parakstīšanu (eParakstītājs 3.0)

Izveidota programmatūras saskarne – API, kas nodrošina:

 • elektronisko dokumentu parakstīšanu (EDOC, ASICE, PDF), izmantojot eID un eParaksts kartes , kā arī lietotni eParaksts mobile;
 • elektronisko dokumentu multi parakstīšanu, izmantojot eID un eParaksts kartes, kā arī lietotni eParaksts mobile;
 • elektroniski parakstītu dokumentu pārbaudi;
 • elektronisko zīmogu (eZīmogs) radīšanu- klients var zīmogot elektroniskos dokumentus, izmantojot savu elektroniskā zīmoga sertifikātu;
 • arhīva laika zīmogu pievienošanu elektroniski parakstītiem dokumentiem;
 • elektronisko dokumentu kopparakstīšanu.

Nodrošināta e-parakstītu dokumentu atvēršana, apskatīšanās un elektronisko parakstu derīguma pārbaude mobilajās ierīcēs (eParakstsLV lietotne), portālā www.eparaksts.lv.

Pilnveidota saskarne ar eID karšu personalizāciju, nodrošinot pilnvērtīgu jaunās eParaksts tehnoloģiskās platformas atbalstu eID personalizācijai.

Projekta laikā veikti vairāki atbilstības auditi:

 • Kvalificētu Uzticamības pakalpojumu un jaunās eParaksts tehnoloģiskās platformas atbilstības audits;
 • Fizisko personu elektroniskās identifikācijas pakalpojumu atbilstības audits;
 • Eiropas savienības eID Shēmas atbilstības audits;
 • Atbilstības novērtējums PSD2 direktīvas prasībām.

Pakalpojumu izpildes rādītāji 2022. un 2021.gadā:

8335273 reizes
2022.gadā e-Identitāte apliecināta
6037938 reizes
2021. gadā e-Identitāte apliecināta
14076983 reizes
2022. gadā dokumentu parakstīšana veikta
1192163 reizes
2021. gadā dokumentu parakstīšana veikta

e-Identitātes un eParakstīšanas platformu integrācija

2019. – 2022. gadam ir noslēgti 360 līgumi par autentifikācijas vai parakstīšanas risinājumu integrāciju.

Eiropas Savienības vēstnesī ir oficiāli izsludināta Latvijas elektroniskās identifikācijas shēma saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū 9. panta 1. punktu

Informācija atjaunota 2023. gada  janvārī