Par LVRTCVēstureTV apraides vēsture

TV apraides vēsture

Pirmie Baltijā

“Sākam Rīgas televīzijas eksperimentālās pārraides. Šodien jūs redzēsiet filmu “Mājup ar uzvaru”” – ar šādiem Latvijas televīzijas centra pirmo diktoru Ainas Grīviņas un Jurija Kočetkova vārdiem 1954. gada 6. novembrī tika uzsākta pirmā televīzijas pārraide Latvijā.
Pateicoties entuziasmam, vēlmei par katru cenu sasniegt iecerēto un zināmā mērā arī nejaušībai, Latvijā pirmajā no Baltijas valstīm tika izveidota televīzija. Līdz tam Padomju Savienības teritorijā televīzija bija vēl tikai Maskavā, Ļeņingradā un Kijevā. Šis notikums Latvijai ļāva iet kopsolī ar televīzijas attīstības procesiem pasaulē.

LTV vēstures apskats

Apraides tīkla izbūve

Pēc Rīgas televīzijas stacijas nodošanas ekspluatācijā 1954. gadā bija jāmeklē ceļi pārējo pilsētu un apdzīvoto vietu nodrošināšanai ar televīzijas raidījumiem, jo ultraīso radioviļņu izplatības īpatnību dēļ Rīgas televīzijas stacijas raidījumus varēja uztvert tikai apmēram 50-60 km rādiusā. Tātad Latvijā vajadzēja uzbūvēt vairākas televīzijas stacijas.
Kas ir televīzijas stacija? Tā ir ēka, kurā ir uzstādīts televīzijas raidītājs (faktiski divi raidītāji- viens attēlam, otrs skaņas pavadījumam), dažādas tehniskās palīgiekārtas un, protams, tornis raidītāja antenas uzstādīšanai. Jo augstāk antena pacelta, jo tālāk var uztvert televīzijas raidījumus.
Kā otro republikā šādu torni un raidītāju 1958. gadā nodeva ekspluatācijā Kuldīgā, un ar to televīzija ienāca Kurzemē. Raidītājam Kuldīgā no Rīgas televīzijas studijas bija jāpievada televīzijas programma. Šim nolūkam uzbūvēja pirmo radiorelejstaciju. Ar speciālu radiouztverošu iekārtu un antenu palīdzību televīzijas signālu no Rīgas noraidīja uz Tukumu, kur bija uzcelta radiorelejlīnijas starpstacija, no Tukuma uz starpstaciju Sabilē un tālāk uz Kuldīgas televīzijas staciju. Tā sāka veidoties televīzijas raidošais tīkls Latvijā. Latvijas pilsētās tika būvētas televīzijas stacijas, un tām pa radioreleju līnijām pievadīja televīzijas programmu.
1961. gadā sākās otras televīzijas programmas retranslēšana. Jau uzbūvētajās televīzijas stacijās uzstādīja papildus raidītāju, torņos – antenas, radioreleju līnijā izveidoja papildus kanālu otrajai programmai.
Vēlāk, sākot retranslēt trešo televīzijas programmu, tīklu paplašināšanas darbi kļuva vēl sarežģītāki, jo vecā tipa torņos papildus antenas vairs nevarēja uzstādīt. Tad izstrādāja iekārtas, kas ļāva diviem televīzijas raidītājiem raidīt ar vienu antenu, kā arī tika rekonstruēti paši torņi. Lai rekonstrukcija pēc iespējas mazāk traucētu raidījumus, montāžas darbus veica ar specializēta helikoptera palīdzību.
Augot raidītāju skaitam, tiem vairs nepietika televīzijas kanālu metru viļņu diapazonā. Lai neradītu televīzijas raidītāju savstarpējos traucējumus Latvijā un arī kaimiņzemēs, sāka izmantot kanālus tā sauktajā decimetru viļņu diapazonā.

Nozīmīgākie gadskaitļi TV apraides vēsturē

  • Rīgas televīzijas centra pirmais raidījums.
  • sāk raidījumus Kuldīgas RTS. Republikas raidošo tīklu attīstības sākums.
  • Rīgā uzsāk otras TV programmas - Maskavas CT - retranslāciju. Otrā TV raidošā tīkla attīstības sākums.
  • otrajā raidošajā tīklā sākas regulāri krāsu televīzijas raidījumi (Maskavas CT programma).
  • Rīgas TV studija uzsāk krāsu TV raidījumus.
  • Rīgā uzsāk raidījumus trešais TV raidītājs.
  • sāk raidījumus jaunā Rīgas radio un televīzijas stacija, kā arī jaunais televīzijas studiju komplekss Zaķusalā.
  • atklāta pirmā neapkalpojamā radio un televīzijas stacija Latvijā - Viesītes NRTS.
  • uzsāktas digitālās televīzijas tīkla testa pārraides.
  • notiek pāreja no analogās uz virszemes ciparu TV apraidi Latvijā. Sākas jaunas televīzijas kvalitātes ēra!

Ciparu TV ieviešana

​Pāreju no analogās uz ciparu TV apraidi valsts uzdevumā laikposmā no 2009. gada aprīļa līdz 2010. gada 1. jūnijam īstenoja SIA “Lattelecom” sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC), kas ir projekta partneris infrastruktūras nodrošināšanā.
2009. gada 27. janvārī Ministru kabinets apstiprināja SIA “Lattelecom” par uzvarētāju Satiksmes ministrijas izsludinātajā pretendentu atlasē par televīzijas programmu zemes apraides ieviešanu un nodrošināšanu ciparu formātā Latvijā.
Līgums starp SIA “Lattelecom” un LVRTC par infrastruktūras izmantošanu TV programmu zemes apraides ciparu formātā nodrošināšanu Latvijas teritorijā tika parakstīts 2009. gada 31. martā.
Vairāku starptautiski izsludinātu konkursu rezultātā LVRTC iegādājās virszemes ciparu TV apraidei nepieciešamo aparatūru, kā arī veica tās uzstādīšanas darbus.
Jau sākot no 90. gadu beigām, gatavojoties ciparu TV ieviešanai valstī, LVRTC uzbūvēja vairākus ciparu TV infrastruktūras objektus, kā arī tika veikti citi sagatavošanās darbi. Līdz ar to pāreju no analogās uz ciparu TV Latvijā tīri tehniski bija iespējams veikt salīdzinoši neilgā laikā.
Jau kopš 2009. gada Ziemassvētkiem testa režīmā visā Latvijā varēja skatīties bez maksas pieejamās TV programmas jaunajā ciparu formātā. No 2010. gada 1. februāra ciparu TV apraidi Latvijā LVRTC sāka nodrošināt arī komercrežīmā.
Pāreja no analogās uz virszemes ciparu TV apraidi Latvijā notika 2010. gadā naktī no 31. maija uz 1. jūniju.
Ciparu TV infrastruktūras izveidē (kopumā 7 tīkli) LVRTC ir ieguldījis aptuveni 14 miljonus latu (20 milj.eiro). Šīs investīcijas ietver: pilnu ciparu TV raidīšanas infrastruktūru – raidošās antenas un to fīderu sistēmas, TV signāla salikšanas sistēmas, raidītājus un signāla apstrādes un monitoringa kompleksus.