Par LVRTCKorporatīvā ētikaAttiecības ar valsts institūcijām un varas pārstāvjiem

Attiecības ar valsts institūcijām un varas pārstāvjiem

Katrā valstī mēs darbojamies saskaņā ar šīs valsts likumdošanas aktiem. Mūsu darbības stabilitāti nodrošina konsekventa likumu ievērošana, kā arī atklāts un caurredzams dialogs ar valsts varas institūcijām. Mēs cenšamies uzturēt labas attiecības ar valsts, kurā darbojamies, uzraudzības iestādēm.

Valsts varas institūciju pieprasījumi un pārbaudes

Mēs laikā un pienācīgi sniedzam informāciju visām valsts varas institūcijām, ņemot vērā tiesību aktus. Mūsu darbinieku pienākums ir nodrošināt, lai valsts institūcijām sniegtā informācija, paziņojumi un apgalvojumi būtu pareizi un izsmeļoši.
Mēs radām pienācīgus apstākļus valsts varas pārstāvjiem Uzņēmuma darbības pārbaudei un sadarbojamies pārbaužu laikā. Ja Uzņēmuma darbībā konstatē neatbilstību, mēs nekavējoties to novēršam un veicam pasākumus, lai minētās neatbilstības turpmāk neatkārtotos.
Mūsu darbiniekiem ir aizliegts traucēt valsts varas pārstāvjiem pildīt viņu likumā noteiktos pienākumus un pretoties viņu likumīgajām prasībām.