Par LVRTCKorporatīvā ētikaAttiecības ar sabiedrību

Attiecības ar sabiedrību

Mūsu uzņēmējdarbība ir tieši saistīta ar daudzu cilvēku ikdienas dzīvi. Atrazdamies blakus iedzīvotājiem kā preču un pakalpojumu piegādātājs, mēs vienlaikus esam arī sabiedrības daļa. Mēs cenšamies veidot labas kaimiņattiecības, būt uzticami partneri un aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē.

  • Mēs apzināmies savu atbildību par cilvēku veselības, apkārtējās vides un dabas resursu saglabāšanu. Savu ikdienas darbību mēs īstenojam, ievērojot likumus, reglamentus un izdevumus, kas ir saistīti ar vides aizsardzību. Mēs ņemam vērā arī mūsu pieņemto uzņēmējdarbības lēmumu ietekmi uz darbību.
  • Mēs ievērojam ilgtermiņa sponsorēšanas politiku un kā uzņēmējdarbības pārstāvji piedalāmies valsts un kopienu, kurās mēs darbojamies, nākotnes veidošanā. Mēs atbalstām projektus, kas atbilst mūsu ētikas standartiem un sabiedrības prioritātēm. Mēs neatbalstām projektus, kas ir saistīti ar sociālās sadrumstalotības un diskriminācijas palielināšanu, politiskām ierosmēm un reliģisko pārliecību propagandu.
  • Mēs neiesaistāmies politikā. Grupas un tās Uzņēmumu darbinieki nedrīkst grupas vai tās Uzņēmumu vārdā sniegt tiešu vai netiešu palīdzību vai finansējumu politiskajām partijām. Mēs cienām savu darbinieku politiskos uzskatus un neierobežojam viņu personisko politisko darbību. Mūsu darbinieki nedrīkst izmantot Uzņēmuma reputāciju vai resursus, tostarp darba laiku, savas politiskās darbības vai politisko interešu mērķiem.