Par LVRTCKorporatīvā ētikaAttiecības ar partneriem

Attiecības ar partneriem

LVRTC veido lietišķas un abpusēji konstruktīvas attiecības ar saviem Partneriem, lai nodrošinātu, ka klientiem sniegtie pakalpojumi ir solītajā kvalitātē un atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām.

LVRTC augstu vērtē ilgtermiņa sadarbību ar esošajiem Partneriem un ir atvērts arī jauniem Partneriem. LVRTC veido sadarbību ar saviem Partneriem, balstoties uz uzticēšanās un abpusējas vienošanās pamata.  LVRTC sagaida, ka Partneri ievēros godprātīgas konkurences principus savā darbības jomā.

No Partneriem iegūto informāciju LVRTC pārvalda saskaņā ar savstarpēju vienošanos un normatīvajiem aktiem. Pieņemot lēmumus par sadarbību ar Partneri, LVRTC ievēro klientu un LVRTC akcionāra intereses un nepieļauj apstākļus, ka tie var tikt pieņemti viena subjekta interesēs. LVRTC nepieņem kukuļus vai cita veida labumus, kā arī neatbalsta šādu labumu un kukuļu došanu.