Par LVRTCKorporatīvā ētikaAttiecības ar konkurentiem

Attiecības ar konkurentiem

Mēs netiecamies pēc pārākuma konkurencē ar nelikumīgiem un neētiskiem līdzekļiem. Mēs darbojamies konkrētos tirgos, tāpēc pastāvīgi konkurējam, ievērojot tiesību aktus, kas regulē konkurenci un godprātīgu tirgus darbību.

Savu konkurentu pazīšana ir svarīga mūsu uzņēmējdarbības daļa, kas nodrošina mūsu konkurētspēju tirgū. Mēs iegūstam informāciju par konkurentiem, izmantojam to un izplatām to tikai ar likumīgiem un ētiskiem paņēmieniem.