Par LVRTCKorporatīvā ētikaAttiecības ar akcionāru

Attiecības ar akcionāru

Mēs aizsargājam savu akcionāru intereses, cenšamies strādāt ar peļņu, kopīgi attīstot ilgtspējīgu uzņēmējdarbību.

Mūsu mērķis ir ilgtermiņa un ilgtspējīgs vērtības pieaugums akcionāru labā. Caurredzami un pastāvīgi mēs sniedzam akcionāriem informāciju par grupas un tās Uzņēmumu finanšu stāvokli, informējam par svarīgākajām izmaiņām mūsu darbībā, kas varētu ietekmēt viņiem piederošo akciju vērtību. Mēs pastāvīgi sazināmies ar akcionāriem, vienmēr ievērojam viņu intereses un atbildam uz jautājumiem.