Par LVRTCFinansesIzsolesTransportlīdzekļu izsole

Transportlīdzekļu izsole

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod kustamo mantu – 20 transportlīdzekļus:

Renault Kangoo (16 gab.);
Renault Megane (2 gab.);
Renault Trafic (1 gab);
Mitsubishi L200 (1 gab).

Izsoles sākums – 2024.gada 5.martā plkst.13:00.

Izsoles noslēgums – 2024.gada 25.martā plkst. 13:00.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 15.martam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” norēķinu kontā AS “Swedbank”;

Kods: HABALV22 kontā Nr.LV42HABA0551048637971, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. \

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1

Izsolāmā īpašuma apskate ierobežotas piekļuves teritorijā Zaķusalas krastmalā 1, Rīgā 2024.gada 12. un 13.martā no plkst.10.00-12.00

Pieteikties transportlīdzekļa apskatei ir iespējams, nosūtot e-pasta vēstuli izsoles koordinatoram (e-pasts: ) norādot dalībnieka un pavadošo personu vārdu uzvārdu un transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, ja plānots ierasties ar tādu.

Objekts tiek pārdots ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normas.