Menu
Menu
PakalpojumiUzņēmumiemTabakas informācijas sistēma

Tabakas informācijas sistēma

Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēma ir visā Eiropas Savienībā vienota tabakas izstrādājumu ražošanas un izplatīšanas uzraudzības sistēma, kas nodrošina iespēju izsekot katram tabakas izstrādājuma  dzīves cikla posmam – no rūpnīcas līdz mazumtirdzniecības punktam. Šāda izsekojamības iespēja ļauj valsts uzraudzības iestādēm izsekot legālo tabakas izstrādājumu ceļam un izcelsmes vietai.VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC), izpildot Ministru kabineta 2019.gada 9.aprīļa noteikumus Nr.155 “Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas noteikumi” un ievērojot Eiropas Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2018/574, nodrošina unikālu kodu ģenerēšanu un izsniegšanu.

Kāpēc nepieciešama Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēma

Sistēma nodrošina tabakas izstrādājumu aprites procesa atbilstību Eiropas Savienībā ratificētās Pasaules Veselības Organizācijas Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību Protokola par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu 8.panta prasībām.

​Ekonomikas dalībnieku identifikatora kodi un objektu identifikatora kodi ir publicēti bezsaistē izplatāmajās datnēs LVRTC  tīmekļvietnē.

 

TIRGOTĀJI UN PĀRĒJIE EKONOMIKAS DALĪBNIEKI

Katram tirgotājam, importētājam un citiem ekonomikas dalībniekiem ir jāsaņem informācija par savu Ekonomikas Dalībnieka Identifikatora kodu (EOID) un Objekta identifikatora kodu (FID). Šī informācija būs nepieciešama darbam ar piegādes partneriem.

MEKLĒJU

RAŽOTĀJI UN IMPORTĒTĀJI

Ražotājiem un importētājiem ir jānoslēdz līgums ar LVRTC par pakalpojuma un testa vides izmantošanu, kas nepieciešama Jūsu risinājuma integrācijas izstrādes un testēšanas vajadzībām. Lai noslēgtu līgumu, lūdzam sūtīt savu pieprasījumu uz info@lvrtc.lv.

Pēc līguma noslēgšanas tiek piešķirts unikāls Ekonomikas Dalībnieka identifikatora kods (EOID). Ražotājs veiks savu objektu un ražošanas iekārtu reģistrāciju, kā arī automātiski pieprasīs un saņems savu produktu Unikālos identifikatorus (UI).

Sistēmas izmantošana

EOID un FID saņemšana ir obligāta visiem tabakas izstrādājumu apritē iesaistītajiem komersantiem:

  • importētājiem;
  • ražotājiem;
  • akcīzes noliktavu turētājiem;
  • reģistrētiem saņēmējiem;
  • vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem par katru darbības vietu.

EOID un FID saņemšana nav nepieciešama:

  • ​fiziskām personām, kas saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli” ieved vai saņem tabakas izstrādājumus Latvijas Republikā personīgajam patēriņam;
  • juridiskām personām, kas saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli” ieved vai saņem tabakas izstrādājumus Latvijas Republikā savām vajadzībām.

Normatīvi

Sazinies ar mums

Par korupciju aicinām ziņot KNAB: Bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70