Topogrāfisko plānu un ZIP saskaņošana

Mēs veicam augstas detalizācijas topogrāfisko plānu saskaņošanu.

Saskaņojamos plānus lūdzam iesūtīt elektroniski (dwg vai dgn formātā) uz e- pasta adresi – info@lvrtc.lv, norādot precīzu objekta adresi, kā arī topogrāfiskā plāna izgatavotāju.

No mūsu puses izskatītā un saskaņotā topogrāfija – elektroniski parakstīts fails eDoc formātā tiks nosūtīts uz iesniedzēja e-pasta adresi.

Prasības augstas detalizācijas topogrāfisko plānu sagatavošanai:

  1. topogrāfiskais plāns jāsagatavo atbilstoši normatīvo aktu prasībām
  2.  topogrāfiskajā plānā jābūt precīzi attēlotai esošajai LVRTC EST infrastruktūrai
  3. ja datu uzturētājam nav pieejami dati par esošo LVRTC infrastruktūru, LVRTC pārstāvji, pēc mērnieka pieprasījuma, iepriekš saskaņotā laikā, veiks LVRTC EST trases uzrādīšanu nepieciešamo uzmērījumu veikšanai
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums