Novērtē pakalpojumu

Topogrāfisko plānu un ZIP saskaņošana

Mēs veicam augstas detalizācijas topogrāfisko plānu, zemes ierīcības projektu un apgrūtinājuma plānu saskaņošanu.

Saskaņojamos plānus lūdzam iesūtīt elektroniski (dwg vai dgn formātā) uz e-pasta adresi vai aizpildot pieteikumu zemāk, norādot precīzu objekta adresi, kā arī topogrāfiskā plāna, zemes ierīcības projekta vai apgrūtinājuma plāna sagatavotāju.

No mūsu puses izskatīts un saskaņots topogrāfiskais plāns, zemes ierīcības projekts vai apgrūtinājuma plāns – elektroniski parakstīts fails eDoc formātā tiks nosūtīts uz iesniedzēja e-pasta adresi.

Prasības augstas detalizācijas topogrāfisko plānu sagatavošanai:

  1. topogrāfiskais plāns jāsagatavo atbilstoši normatīvo aktu prasībām
  2.  topogrāfiskajā plānā jābūt precīzi attēlotai esošajai LVRTC EST infrastruktūrai
  3. ja datu uzturētājam nav pieejami dati par esošo LVRTC infrastruktūru, LVRTC pārstāvji, pēc mērnieka pieprasījuma, iepriekš saskaņotā laikā, veiks LVRTC EST trases uzrādīšanu nepieciešamo uzmērījumu veikšanai

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums