Torņi un masti

Mūsu torņu un mastu infrastruktūra paredzēta bezvadu sistēmu uzstādīšanai. Šo pakalpojumu izmanto visi Latvijas mobilie operatori. Mūsu infrastruktūru izmanto klienti, kam nepieciešami Latvijas līmeņa risinājumi, kā arī augsta līmeņa apkalpošana, drošība un montāžas darbu kvalitāte.

Publiskais elektronisko sakaru tīkls:
Radio un TV stacijas17
Radio stacijas 3
Stacijas (punkti) ar
RRL aparatūru
60
Tehniskās apkalpes
grupas un dienesti
8
Radiorelejlīnijas (km)1500
Radio raidītāji60
CTV raidītāji64
Masti un torņi, kas ir
virs 300m augsti
1
Masti un torņi, kas ir
virs 200m augsti
6
Masti un torņi, kas ir
50-200m augsti
24