Menu
Menu

LVDC – loģiski vienotais datu centrs

PROJEKTS “LVDC TĪKLS, DROŠĪBAS PLATFORMA UN LVDC KOPLIETOŠANAS DAĻA”

Projekta Nr.: 2.2.1.1/17/I/017

Projekts tiek finansēts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platforma izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros, atbilstoši MK 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr.653 iekļautajiem nosacījumiem.

Kopējais plānotais finansējuma apjoms 2 000 000 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā jeb 1 700 000 euro un projekta īstenotāja (LVRTC) finansējums 15% apmērā jeb 300 000 euro.

Projekta infrastruktūra nodota ekspluatācijā līdz 2019. gada 1. janvārim.

Projekta mērķis:

  1. Izveidot augstas konfidencialitātes, pieejamības un integritātes centralizētu IKT infrastruktūru nolūkā nodrošināt valsts pārvaldes iestāžu pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu un Kritiskās infrastruktūras Informācijas sistēmu datu rezervēšanas, glabāšanas pakalpojumus;
  2. Pilnībā nodrošināt Valsts informācijas sistēmu un Kritiskās infrastruktūras Informācijas datu drošību gadījumiem, ja Latvijā esošā IKT infrastruktūra ir nefunkcionējoša vai nepieejama;
  3. Izveidot vienotu, integrētu, drošu datu pārraides tīklu un piekļuvi publiskā interneta tīklam šī projekta ietvaros izveidotajai datu rezervēšanas platformai.

Līdz 2018.gada nogalei ir izveidota un nodota  projekta infrastruktūra, lai nodrošinātu publiskās pārvaldes iestādēm valsts elektronisko sakaru pakalpojuma centra  (VESPC) paplašināto pakalpojumu klāstu:

  • datu rezerves kopēšana
  • datu rezerves kopiju glabāšana
  • datu pārraides kanālus

2019.gada sākumā uzsākta pakalpojumu nodrošināšana valsts pārvaldes iestādēm.

Pakalpojuma cenas

PakalpojumsAbonēšanas maksa (Bez PVN)Vienība
Datu pārraides kanāla abonēšana40 EUR mēnesī20 EUR par 1 TB mēnesī
Datu glabātuves noma
(minimālais apjoms 10 TB)
20 EUR par 1 TB mēnesī10 TB ar augšupejošu soli 5 TB

Datu rezerves kopēšanas cenas

PakalpojumsAbonēšanas maksa (Bez PVN)Daudzums
Virtuālā servera rezerves kopēšana10 EUR mēnesī1 gab.
Failsistēmas rezerves kopēšana30 EUR mēnesī1 gab.
Aplikāciju / datu bāzu rezerves kopēšana50 EUR mēnesī1 gab.

Infromācija atjaunota 22.06.2021.

Par korupciju aicinām ziņot KNAB: Bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70