JaunumiPlatjoslas optiskā tīkla izmantošana iet plašumā

Platjoslas optiskā tīkla izmantošana iet plašumā

Pirms 12 gadiem LVRTC uzsāka Platjoslas optiskā tīkla izbūvi Latvijas reģionos. Pērn decembrī noslēdzās visi ar “vidējās jūdzes” optiskā tīkla izveidi saistītie būvniecības darbi reģionos un ekspluatācijā tika nodota 3620 km plaša optiskā tīkla trase un 459 trases  pieslēguma punkti.  

Kopumā tīkla izbūvē LVRTC desmit gados ir investējis nedaudz vairāk kā 10 miljonus eiro, kā arī saņēmis Eiropas Savienības līdzfinansējumu 65.2 miljonu eiro apjomā.   

Tīkls Latvijas reģionos ir izbūvēts vietās, kur elektronisko sakaru komersanti neplānoja veidot savu infrastruktūru zemā iedzīvotāju blīvuma un augsto būvniecības izmaksu dēļ. Kopsummā tās ir 312 “baltās” teritorijas. Pārdomātā tīkla arhitektūra operatoriem, kas izmanto un vēl izmantos tīklu, ļauj sasniegt ap 136 620 mājsaimniecības. 

“Mūsu uzdevums bija radīt apstākļus elektronisko sakaru komersantu pakalpojumu attīstībai, kas nozīmē ne vien ātru internetu reģiona iedzīvotājiem, bet arī iespēju attīstīt e-komerciju, būvēt mūsdienīgas ražotnes, kurās iekārtu darbu uzrauga vai darbina arī izmantojot jaudīgu datu pārraidi, kā arī strādāt vai mācīties attālināti, dzīvojot Latvijas laukos. Tīkls veidots, lai tas pēc iespējas vairāk atbilstu komersantu un iedzīvotāju vajadzībām,” uzsver LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols.  

LVRTC ir pienākums nodrošināt jebkuram elektronisko sakaru komersantam, kurš vēlas sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem, iespēju iznomāt tīklu un pieslēgties izveidotajiem pieslēguma punktiem vai lūgt veidot jaunus vietā, kur operatoram tas izdevīgāk.  

Šobrīd 15 elektronisko sakaru operatori ir iznomājuši nedaudz vairāk kā 6680km optiskā tīkla. Deviņi no tiem ir reģionālie operatori. Tīklam pieslēgušies arī trīs mobilo sakaru operatori. Viņu ērtībai ir izveidoti pieslēguma punkti 65 mobilo sakaru torņos.  

Lai padarītu izbūvētā tīkla izmantošanas nosacījumus iespējami pievilcīgus elektronisko sakaru komersantiem, jau divus gadus ir  būtiski samazināts tīkla nomas tarifs un šobrīd viena kilometra nomas maksa ir 10 eur/km mēnesī. Atbalstāmajās teritorijās, kur iedzīvotāju skaits uz vienu iznomāto km ir mazāks par 20 un pēdējo 36 mēnešu laikā vai ilgāk nav bijusi noslēgta neviena vienošanās par pakalpojuma izmantošanu, tīkla nomas maksai tiek piemērota 30% atlaide. Šobrīd 70 apdzīvotas vietas Latvijā noteiktas kā atbalstāmās.