JaunumiLVRTC spēj precīzi izpildīt LGS izvirzītās stingrās prasības

LVRTC spēj precīzi izpildīt LGS izvirzītās stingrās prasības

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja “Latvijas Gaisa satiksme” (LGS) sadarbība aizsākās pirms desmit gadiem un joprojām sekmīgi turpinās. LGS izmanto LVRTC datu pārraides, kā arī citus pakalpojumus. LGS nodrošina uz veiktspēju balstītus sakarus, novērošanas un navigācijas pakalpojumus, tāpēc datu pārraides pakalpojumu kvalitātei un pieejamībai uzņēmuma darbā ir ļoti liela nozīme.

Sadarbību un LVRTC datu pārraides pakalpojumus vērtē LGS Sakaru nodaļas vadītājs Ainārs Šņepsts.

Latvijas Gaisa satiksmes SSR radars

Kā LVRTC pakalpojumi palīdz sasniegt uzņēmuma mērķus?

Aeronavigācijas informācijas pārraidei LGS, atbilstoši savas darbības specifikai, izmanto vairāku elektronisko komersantu sniegtos sakaru pakalpojumus, kas tiek izvēlēti Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Vēlos atzīmēt, ka LVRTC ir viens no LGS nozīmīgākajiem partneriem, kas mūsu uzņēmumam sniedz kvalitatīvus un drošus datu pārraides pakalpojumus.

LVRTC kā kvalitatīvu pakalpojumu sniedzējs palīdz sasniegt uzņēmuma stratēģisko mērķi – nodrošināt aeronavigācijas pakalpojumus un to drošumu atbilstoši starptautisko un nacionālo standartu prasībām, uzturēt optimālu kontrolējamās gaisa telpas kapacitāti, attīstīt aeronavigācijas pakalpojumus un to infrastruktūru, kā arī sniegt iespēju visiem gaisa telpas lietotājiem lidojumus veikt efektīvi, ievērojot gan militāro, gan civilo operatoru  prasības.

Kādus ieguvumus LGS saskata pārejā no E1 uz Ethernet tehnoloģiski bāzētiem pakalpojumiem?

Pāreja no E1 uz Ethernet tehnoloģiski bāzētiem pakalpojumiem ļauj nodrošināt lielāka datu apjoma pārraidi, datu pārraides kanāla joslas platuma racionālu un elastīgu izmantošanu, kā arī ļauj samazināt izdevumus sakaru pakalpojumiem. Tas ir vēl viens solis uz priekšu arī mūsu uzņēmuma tehnoloģiskajā attīstībā.

Kāda ir LGS kopējā pieredze, izmantojot LVRTC pakalpojumus?

Normatīvie akti un standarti nosaka augstas prasības aeronavigācijas pakalpojumu drošumam, kvalitātei un pieejamībai, tāpēc mēs izvirzām patiešām augstas prasības datu pārraides infrastruktūrai. Sadarbību ar LVRTC datu pārraides pakalpojumu nodrošināšanā un infrastruktūras nomā LGS sāka vairāk nekā pirms desmit gadiem, un visu šo laiku esam sadarbojušies veiksmīgi un konstruktīvi. Man ir patīkami atzīmēt, ka LVRTC ir viens no elektronisko pakalpojumu sniedzējiem, kas spēj izpildīt un nodrošināt izvirzīto stingro prasību izpildi.

Pēdējo piecu gadu laikā LVRTC ir veicis tīkla modernizācijas darbus, pārejot no SDH bāzētajam tehnoloģijām uz IP/MPLS, kas uzlaboja datu pārraides ātrumu, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Kā LGS darbinieki vērtē LVRTC klientu atbalsta kvalitāti saziņā un problēmu risināšanas gaitā?

LGS sadarbība ar LVRTC visu laiku ir bijusi veiksmīga. To varu teikt arī par mūsu partneru klientu atbalstu, jo  darbinieki vienmēr bijuši pretimnākoši, un ar viņiem vienmēr varam atklāti izrunāt un izanalizēt ikvienu  sadarbības jautājumu. Ja mūsu sadarbība jāvērtē ar vienu vārdu, tad tas būtu – uzticamība!