JaunumiVESPC – “ātrais celiņš” pakalpojumu saņemšanai valsts un pašvaldību iestādēm un kapitālsabiedrībām

VESPC – “ātrais celiņš” pakalpojumu saņemšanai valsts un pašvaldību iestādēm un kapitālsabiedrībām

Evija Dišlere | Mākoņpakalpojumu biznesa virziena vadītaja

Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra (VESPC) mērķis ir nodrošināt iestādēm un organizācijām tehnisko līdzekļu (nepieciešamo skaitļošanas, datu glabāšanas un elektronisko sakaru tīkla informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru) un programmatūras kopumu, lai, sniedzot noteiktus pakalpojumus, nodrošinātu informācijas sistēmu darbību augstā konfidencialitātes, integritātes un pieejamības līmenī. 

Laiks, nauda, drošība 

LVRTC sniedz VESPC pakalpojumus, lai nodrošinātu drošas un koplietojamas infrastruktūras pieejamību organizācijām. Koplietojamas infrastruktūras izmantošana ļauj būtiski samazināt IKT izdevumus organizācijai, tai pat laikā būtiski uzlabojot datu uzglabāšanas un apstrādes drošību un samazinot ar tām saistīto cilvēkresursu patēriņu. 

VESPC pakalpojumi organizācijām pieejami bez Publiskā iepirkumu likuma piemērošanas, kas nozīmē arī būtiski īsāku ceļu līdz pakalpojuma saņemšanai.

VESPC arvien pieprasītāks

Kopš pavasara VESPC lietotāju pulkam pievienojušās vēl piecas apjomīgas organizācijas. Šobrīd VESPC pakalpojumus izmanto 27 organizācijas, izmitinot 157 informācijas sistēmas. Vidēji katra organizācija VESPC izvieto piecas informācijas sistēmas, tomēr ir arī rekordisti ar vairāk nekā 60 informācijas sistēmām. 

Kā saņemt VESPC pakalpojumus?

Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī kapitālsabiedrības iestādes, kas vēlas savas informācijas sistēmas vai tehnoloģiskās platformas un ar tām saistītos tehnoloģiskos risinājumus izvietot VESPC, vispirms iesniedz pieteikuma anketu Vides aizsardzības un reģionālas aizsardzības ministrijai (anketa pieejama šeit), iesniegumā norādot informācijas sistēmas un ar tām saistīto tehnoloģisko risinājumu sarakstu un pamatojumu iekļaušanai VESPC.

Pēc pieteikuma saņemšanas VARAM sasauc darba grupas sanāksmi, kura divos posmos  izvērtē pieteikumu un pieņem lēmumu par informācijas sistēmu un to saistīto tehnoloģisko risinājumu iekļaušanu VESPC lietotāju sarakstā. 

Pēc VARAM darba grupas galīgā lēmuma par iekļaušanu VESPC lietotāju sarakstā, organizācija, kas iesniegusi pieteikumu, tiek informēta par atļauju slēgt pakalpojumu līgumu ar LVRTC par informācijas sistēmu un to saistīto tehnoloģisko risinājumu izvietošanu VESPC un kļūst par pilntiesīgu VESPC lietotāju.