JaunumiPalielināts LVRTC pamatkapitāls

Palielināts LVRTC pamatkapitāls

Līdz ar izmaiņām VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC) grāmatvedības politikā, kas saistītas ar uzņēmuma pāreju uz Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, uzņēmuma 2022.gada Finanšu pārskatā būtiski pieaugusi iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa. Ņemot vērā, ka šai peļņai nav finansiāla seguma naudas plūsmas izpratnē un nesadalītā peļņa radusies grāmatvedības uzskaites politikas izmaiņu rezultātā, un lai nodrošinātu LVRTC likviditāti un kapitāla stabilitāti nākotnes projektu realizācijai, LVRTC akcionārs – LR Satiksmes ministrija ir pieņēmusi lēmumu iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas pieaugumu novirzīt LVRTC pamatkapitāla palielināšanai.

Līdzšinējais LVRTC reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls bija 78 454 705 EUR. Pamatkapitāls tiks palielināts par nedaudz vairāk kā 33 miljoniem un pēc palielināšanas būs 111 719 404 EUR.

Pamatkapitāla palielināšana notiek atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 91.panta otrās daļas 2.punktam, kas nosaka, ka pamatkapitālu var palielināt pēc gada pārskata apstiprināšanas daļēji vai pilnībā ieskaitot pamatkapitālā pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai, un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu akciju. Sākot no 2022.gada LVRTC gada pārskatu sagatavo saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa galvenokārt saistīta ar izmaiņām ieguldījuma SIA Latvijas Mobilais Telefons kapitāla daļu uzskaitē.

LVRTC ir viens no vadošajiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un tā darbības veids ir radio un televīzijas programmu pārraidīšana, uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumi, datu pārraides, kiberdrošības risinājumu, datu centru, mākoņdatošanas un infrastruktūras nomas pakalpojumu sniegšana.

LVRTC stratēģiskais mērķis ir nodrošināt un attīstīt augstas pieejamības, integritātes un drošības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru un pakalpojumus, stiprinot valsts efektīvu pārvaldi, drošību un sekmējot tautsaimniecības izaugsmi. LVRTC klientu bāze ir diversificēta un ietver raidorganizācijas, vietējos un starptautiskos elektronisko sakaru operatorus, dažādu nozaru ministrijas un citas valsts iestādes, kā arī eParaksta lietotājus – Latvijas uzņēmumus un iedzīvotājus.