JaunumiNozaru eksperti: uzsāktais digitālās transformācijas virziens un temps visās tautsaimniecības nozarēs ir jāturpina

Nozaru eksperti: uzsāktais digitālās transformācijas virziens un temps visās tautsaimniecības nozarēs ir jāturpina

4. septembrī biedrība “Latvijas formula 2050” organizēja konferenci “Digitālie pakalpojumi inovatīvā vidē”. Tās mērķis bija rosināt diskusiju par lietotājiem draudzīgu un inovatīvu rīku un e-pakalpojumu pieejamības paplašināšanu, kas īpaši aktuāla kļuva pandēmijas laikā, kad virkne iestāžu un uzņēmumu pārtrauca klientu apkalpošanu klātienē. Eksperti konferencē vērtēja arī dažādās tautsaimniecības nozarēs pieejamo tehnoloģisko risinājumu lomu digitālās transformācijas procesā, atzīstot, ka digitālā transformācija straujāk kā jebkad notiek visās nozarēs, tāpēc būtiski ir koncentrēt gan nozaru ekspertu kompetenci, gan radošo pieeju, lai pārmaiņas būtu ilgtspējīgas un efektīvas.

 

“Dažādu tautsaimniecības nozaru viedokļu līderi, kā arī akadēmiskās vides pārstāvji ir vienisprātis – uzsāktais digitālās transformācijas virziens un temps ir jāturpina. Pandēmijas laiks uzskatāmi iezīmēja, cik būtisks šis process ir gan komercsektorā, gan valsts pārvaldē. Tāpat varējām pārliecināties, ka priekšdarbi, ko Latvija ir veikusi digitālās sabiedrības veidošanai, ļauj gan komersantu, gan valsts pārvaldes ikdienu organizēt attālināti. Ir izveidota infrastruktūra, kas nodrošina stabilu un jaudīgu datu pārraidi, eParaksta un banku rīki ļauj mums droši un ērti veikt gan naudas darījumus, gan tiesiski korektu dokumentu parakstīšanu un identitātes apliecināšanu, savukārt virtuālie asistenti palīdz iedzīvotājiem orientēties e-pakalpojumu saņemšanai, bet mākslīgā intelekta risinājumi ļauj paplašināt cilvēka iespējas un prasmes.
Tehnoloģiju demokratizācija ir pietuvinājusi digitālās iespējas teju katram valsts iedzīvotājam, tāpēc ir būtiski stiprināt iedzīvotāju prasmes un iemaņas pilnvērtīgai digitālo risinājumu izmantošanai. Tehnoloģiju nozīme, katra iedzīvotāja ikdienā tikai pieaugs, tomēr, lai cik attīstītas būtu tehnoloģijas, cilvēka loma, empātija un spēja kritiski vērtēt arī turpmākajos gados būs noteicošais faktors, “ uzsvēra LVRTC valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis.

 

Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Āris Dzervāns konferencē uzsvēra, ka digitālās transformācijas stratēģijas pirmais virziens ir digitālās prasmes gan individuālā, gan valsts līmenī. “Pieaugot prasībām pret IKT speciālistiem no vienas puses un viņu deficītam no otras – valsts pārvaldei nepieciešams stiprināt IKT, koncentrējot kompetences un resursus specializētos kompetenču centros, kas sniedz koplietošanas pakalpojumus. Specializētie kompetenču centri spēs tehniski nodrošināt valsts pārvaldes informācijas sistēmu pārbūvi uz mūsdienīgu IKT arhitektūru,” norādīja A. Dzervāns.
Savukārt SEB bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere norādīja, ka straujās tehnoloģiskās transformācijas laikā “digitalizācija ir kļuvusi par ikdienas pamatvajadzību, bet inovācijas, kas balstītas digitālajos risinājumos – par nozīmīgu konkurētspējas stūrakmeni. Tas attiecas ne vien uz bankām, bet visām nozarēm, jo izaicinājumi visur ir ļoti līdzīgi. Vienlaicīgi tas ir ļoti sarežģīts process, kas prasa būtiskas investīcijas un detalizētu plānošanu. Jāizsver ļoti daudz dažādi faktori, tanī skaitā procesu efektivitāti, klientu vajadzības un prasmes jaunās iespējas pielietot praksē. Banku sektorā mēs redzam, ka klienti izvēlas aizvien jaunus digitālos kanālus, taču to izmantošana klientu vidū ir nevienmērīga. Līdz ar to digitalizācija ir gan iespēja, gan izaicinājums, jo tehnoloģiskais progress apsteidz uzņēmēju un klientu spējas pielāgoties jaunievedumiem un tos pilnībā ekspluatēt. Turklāt, digitalizācija arī uzliek jaunu regulāciju, kā arī rada milzum daudz datus, kurus ir jāprot mērķtiecīgi izmantot. Ir būtiski neaizmirst, ka digitalizācija nav pašmērķis, bet gan līdzeklis mērķu sasniegšanai.”

 

Konferencē piedalījās vairāk nekā 50 ekspertu – akadēmisko aprindu pārstāvji, uzņēmēji, finanšu institūciju vadītāji, nozaru ministriju vadošās amatpersonas, un augstskolu doktoranti. Viņu vidū: LU rektors Indriķis Muižnieks, LU profesors, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes priekšsēdētājs Mārcis Auziņš, SIA “Latvijas Mobilais Telefons” prezidents Juris Binde, LVRTC valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis, AS “SEB banka” valdes priekšsēdētāja, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes locekle Ieva Tetere, LU profesore, LU rektora vietniece digitālās sabiedrības jautājumos, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Āris Dzervāns, SIA “Tilde” valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiljevs, LU profesors, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes loceklis Gundars Bērziņš, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks, Banku augstskolas rektora p.i. Andris Nātriņš, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomniece Agnese Dagile.

 

Konference “Digitālie pakalpojumi inovatīvā vidē” ir otrā no trīs konferenču cikla “Digitālā Latvija| Iespējas un izaicinājumi”, ko organizē biedrība “Latvijas Formula 2050” sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC), Pārresoru koordinācijas centru (PKC), Latvijas Universitāti (LU), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Rīgas Tehnisko universitāti, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”.
Konferenču cikla “Digitālā Latvija| Iespējas un izaicinājumi ” trešā konference iecerēta oktobra beigās.
Konferences video ieraksts, kā arī prezentācijas skatāmas portālā digiTuvi.lv: https://www.digituvi.lv/aktuali.html