JaunumiNekustamā īpašuma nomas tiesību izsole

Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsole

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” ar augšupejošu soli, rīko Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli, kas atrodas Ērgļu ielā 10 un Ērgļu ielā 14, Rīgā.

Nekustamā īpašuma nomas tiesību periods ir 3 (trīs) gadi no līguma abpusējās parakstīšanas dienas.

Iznomājamā īpašuma sastāvs:

Atrašanās vietaĒrgļu ielā 10 un Ērgļu ielā 14, Rīgā
Nekustamā īpašuma nomas tiesību periods 3 (trīs) gadi no līguma abpusējās parakstīšanas dienas.
Iznomājamā īpašuma sastāvs:
Biroja telpas (ēka 018) 877.2 m2
Biroja telpas (z. grām. darbnīca, ēka 014)888.2 m2
Darbnīcas, noliktavas, garāžas (ēkas 004, 005, 006, 008, 010, 020)710 m2
Nojume (ēka 021)92.1 m2
Autostāvvietas70 gab.

Izsoles sākumcena ir viena mēneša nomas maksas apmērs – EUR 14 700,00 (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi) mēnesī, kas apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles nodrošinājuma maksa ir EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi).

Soļa apmērs EUR 300.00 (trīs simti euro un 00 centi).

Izsoles sākums – 2023. gada 10. novembris plkst. 13.00.

Izsoles noslēgums – 2023. gada 11. decembris plkst. 13.00.

Pieteikties izsolei var līdz 2023. gada 30. novembrim plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Detalizēta informācija un pieteikšanās dalībai izsolē Tiesu administrācijas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi un īpašuma apskati zvanīt +371 67108712