JaunumiLVRTC veic grozījumus iepirkumā “Mobilo telefonu sarunas un pakalpojumi”

LVRTC veic grozījumus iepirkumā “Mobilo telefonu sarunas un pakalpojumi”

LVRTC vērš uzmanību, ka publiski izskanējusī informācija par to, ka Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk- IUB) ir apturējis LVRTC izsludināto iepirkumu “Mobilo telefonu sarunas un pakalpojumi”,  neatbilst IUB lēmuma saturam.

IUB nav apturējis iepirkumu, bet aizliedzis to turpināt un slēgt līgumu, neveicot grozījumus, kā arī atcēlis atsevišķas konkursa nolikumā iekļautās prasības.  LVRTC šobrīd ir pagarinājis piedāvājuma iesniegšanas termiņu līdz 25.07.23. un  strādā  pie kritēriju pārskatīšanas un precizēšanas, lai tuvākās nedēļas laikā  veiktu grozījumus saistībā ar iepirkuma nolikumu un ievērotu Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumā norādītās rekomendācijas un norādījumus. Saistībā ar iepirkuma turpināšanu LVRTC darbinieki ir sazinājušies gan ar Iepirkumu uzraudzības biroju, gan ar SPRK.

Kāpēc ieprikumā ir iekļauti kvalitātes un mobilo sakaru pārklājuma kritēriji?

LVRTC kā 100% valstij piederoša kapitālsabiedrība savā ikdienas darbībā sniedz valstiski nozīmīgus pakalpojumus privātajām un publiskajām personām visā Latvijas teritorijā, tostarp deleģētos uzdevumus, tāpēc LVRTC ir svarīga kvalitatīva un nepārtraukta sakaru pieejamība jebkurā Latvijas vietā.

LVRTC ir plaša torņu un mastu infrastruktūra, kabeļu kanalizācija un optikas tīkls visā Latvijā, tostarp liela daļa no tā reģionos, kas atzīti par tā saucamajām baltajām teritorijām – novadi, kur iedzīvotājiem ir zemāka piekļuve ātrgaitas interneta sakariem.

Attiecīgi LVRTC saimnieciskā darbība un tās nodrošināšanai nepieciešamās prasības attiecībā uz mobilo sakaru pārklājumu un sakaru kvalitāti ir būtiski atšķirīgas no tādu organizāciju prasībām, kuru biroji,  klientu apkalpošanas centri vai ražotnes atrodas noteiktās un prognozējamās adresēs.

LVRTC darbinieku ikdienā konkrēta darbu veikšanas vieta Latvijas Republikas teritorijā nav nosakāma un prognozējama un sakariem jābūt pieejamiem jebkurā vietā, tostarp attālajos reģionos.

Veicot mobilo sakaru pakalpojumu iepirkumu, LVRTC kā kritērijus ir noteicis:

  • Pakalpojuma kvalitāte
  • Tīkla pārklājums

Pakalpojuma kvalitāte ir vistiešākajā mērā saistīta ar lejupielādes un augšupielādes ātrumu dažādās Latvijas Republikas teritorijās, latentuma, trīces vērtības un mērījumu vietu procentuālais sadalījums, kurās mērījumu laikā interneta pakalpojums Latvijas Republikas teritorijā nebija pieejams neesoša vai nestabila tīkla pārklājuma dēļ. LVRTC izmantoja publiskotus SPRK 2020.gada datus, tā kā citi uzticami avoti šobrīd nav pieejami un LVRTC nevar paļauties tikai uz pašu operatoru sniegto informāciju par pakalpojuma kvalitātes rādītājiem.  Arī publiskajā telpā izskanējušie viedokļi nepiedāvā citu uzticamu informācijas avotu par operatoru pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, kur pasūtītājs var pārliecināties par iepriekšminēto kritēriju sasniegšanu.

IUB ir liedzis tos izmantot, jo dati uzskatāmi par novecojušiem.  Šobrīd LVRTC atbildīgie speciālisti konsultējas ar SPRK par kvalitātes kritērijiem, ko, iespējams, varētu piemērot, lai pārliecinātos par konkrētā operatora pakalpojuma kvalitāti.

Tīkla pārklājumu īpaši attālos reģionos vistiešākajā mērā nosaka bāzes staciju skaits, attiecīgi  LVRTC ir iekļāvis šo kritēriju, tā kā LVRTC saimnieciskajai darbībai, optiskā tīkla uzturēšanai attālajos reģionos, torņu un mastu uzturēšanai, bojājumu noteikšanai jebkurā no 6000km plašas trases posmā, nepieciešama nepārtraukta  sakaru pieejamība.

Iepirkumu uzraudzības birojs LVRTV  ir licis pārstrādāt kritērijus un šobrīd piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 25.07.23, lai līdz tam laikam būtu iespējams sagatavot grozījumus nolikumā.

Šobrīd strādājam  pie kritēriju pārskatīšanas un precizēšanas, lai tuvākās nedēļas laikā  veiktu grozījumus saistībā ar iepirkuma nolikumu un ievērotu Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumā norādītās rekomendācijas un norādījumus. Saistībā ar iepirkuma turpināšanu LVRTC darbinieki ir sazinājušies gan ar Iepirkumu uzraudzības biroju, gan ar SPRK.