JaunumiLVRTC aicina elektronisko sakaru operatorus pieteikt interesējošu pieslēgumu izbūvi platjoslas optiskajam tīklam

LVRTC aicina elektronisko sakaru operatorus pieteikt interesējošu pieslēgumu izbūvi platjoslas optiskajam tīklam

Turpinot Platjoslas projekta īstenošanu un plānojot jaunu tīkla posmu un pieslēguma vietu izbūvi, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs aicina elektronisko sakaru operatorus pieteikt izbūvei sevi interesējošas pieslēguma vietas platjoslas tīklam tā saucamajās “baltajās teritorijās” – vietās, kur operatori plāno sniegt pakalpojumus gala lietotājiem.

Jaunu pieslēgumu izveidi var pieteikt gan mobilo sakaru operatori saviem sakaru torņiem, gan arī jebkurš cits Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts elektronisko sakaru operators, kas vēlas izmantot platjoslas tīkla sniegtās iespējas un tam nepieciešama pieslēgumu izbūve noteiktās, operatoram nepieciešamās, vietās.

Platjoslas projekta 2. kārta turpināsies līdz 2023. gada izskaņai un LVRTC paredz, ka, atkarībā no operatoru pieteikto vietu ģeogrāfiskās specifikas, kā arī citiem tehniskajiem faktoriem, projektā pieejamais finansējums ir pietiekams vēl aptuveni 10km gara posma izbūvei. Vērtējot pret kopējo izbūvētā tīkla garumu, pieejamais posms ir salīdzinoši neliels, līdzšinējā pieredze rāda, ka pieslēgumu izbūvei nereti ir nepieciešami vien daži simti metru līdz pāris kilometriem, savukārt operators iegūst tūlītēju iespēju pieslēgties tīklam un sniegt pakalpojumus gala lietotājiem, kas ir būtiskākais tīkla izbūves mērķis.

Operatoru pieteikumus jaunu pieslēgumu izveidei iespējams iesūtīt līdz š.g. 28. februārim.

Lai jaunizbūvētie pieslēgumi tiktu izmantoti interneta un citu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai gala lietotājiem, operatoriem būs jānoslēdz priekšlīgums ar LVRTC. Ņemot vērā to, ka LVRTC veic tīkla izbūvi par saviem un ERAF fonda līdzekļiem, saskaņā ar projekta noteikumiem, operatoram būs jāpiekrīt jaunizbūvētajā pieslēgumā nodrošināt piekļuvi un pieslēgšanos izbūvētajai infrastruktūrai arī citiem elektronisko sakaru komersantiem, kam šāda interese var rasties.

Platjoslas projekts jau kopš 2012. gada tiek īstenots divos posmos, piesaistot ERAF fonda līdzfinansējumu. Līdz 2023. gadam LVRTC plāno pabeigt platjoslas infrastruktūras izbūves projekta 2.kārtu (Nr.2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās”).

Tīkla būvniecība iespējama tikai tā saucamajās “baltajās teritorijās” jeb apdzīvotās vietās, kurās šobrīd nav pieejams platjoslas pakalpojums ar piekļuves ātrumu vismaz 30 Mbit/s.

Pieslēguma projektēšanu un izbūvi līdz 2023. gada oktobrim veiks LVRTC. Pieslēgumu izveide būs iespējama vietās, kurās atrodas elektronisko sakaru operatoram piederoša, valdījumā vai apsaimniekošanā esoša teritorija un par kurām nav indikāciju, ka attiecīgo zemju īpašnieki radīs iespējamus šķēršļus.

Iesniegto priekšlikumus izvērtēs LVRTC projekta komanda, kā arī Optiskā tīkla uzraudzības komisija, kas izvērtēs pietikto posmu atbilstību projekta noteikumiem un mērķiem.  Lēmums par konkrētu posmu izbūvi tiks pieņemts atbilstoši pieejamajam finansējumam un rindas kārtībā ienākušajiem pieteikumiem, prioritātēm un atbilstībai projekta mērķim – sasniegt pēc iespējas vairāk gala lietotāju.

Pēc konkrētā pieslēguma izveides un pieņemšanas ekspluatācijā, starp LVRTC un operatoru divu mēnešu laikā tiks slēgta Vienošanās par Pakalpojuma ierīkošanu un nodrošināšanu.

Savu interesi par jaunu pieslēgumu izveidi (norādot 1 līdz 3 interesējošos punktus prioritārā secībā) lūdzam iesniegt nosūtot pieteikumu brīvā formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi  līdz š.g. 28. februāra plkst. 18.00.

Vairāk par platjoslas optisko tīklu: https://www.lvrtc.lv/projekti/platjosla/