JaunumiLatvijas Valsts radio un televīzijas centra padomē ievēlēts Aldis Greitāns, Jānis Leimanis un Normunds Feierbergs

Latvijas Valsts radio un televīzijas centra padomē ievēlēts Aldis Greitāns, Jānis Leimanis un Normunds Feierbergs

30.jūlijā VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) akcionāru sapulce ir ievēlējusi padomi trīs padomes locekļu sastāvā. Tajā darbosies Aldis Greitāns, Jānis Leimanis un Normunds Feierbergs.

 

LVRTC akcionāru sapulce ievēlēja Aldi Greitānu par padomes priekšsēdētāju ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā un korporatīvas pārvaldības jomā. Līdz šim A. Greitāns ir bijis RTU Rīgas biznesa skolas docents un maģistru programmas direktors. Viņš ir strādājis AS “Citadele Banka” par padomes locekli un procesu daļas vadītāju, ir darbojies uzņēmuma “Itella Information” vadībā, tai skaitā atbildot par stratēģiskās attīstības, procesu plānošanas, darbības uzraudzības jautājumiem.

 

Savukārt Jānis Leimanis ir ievēlēts par padomes locekli ar kompetenci finanšu jautājumu un audita, kā arī risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā. J. Leimanim ir plaša pieredze aktīvu pārvaldē un finanšu un vadības pakalpojumu sniegšanā. Kā konsultants viņš ir piedalījies vairāku biržā kotētu uzņēmumu iegādē un tālākā pārdošanā stratēģiskajiem investoriem, riska kapitāla pakalpojumu sniegšanā un riska kapitāla fondu izveidē. J. Leimanis ir valdes priekšsēdētājs SIA “JL Index”, SIA “Market Share”, SIA “Black Stone” un SIA “Jēkabpils kokapstrāde”.

 

Ar kompetenci elektronisko sakaru, telekomunikāciju un informāciju tehnoloģiju jomā, uzņēmumu un komandas, kā arī iesaistīto pušu vadībā par LVRTC padomes locekli akcionāru sapulcē ievēlēja Normundu Feierbergu. Viņš šobrīd ir valdes loceklis VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, strādājis ar lidostas projektiem elektronisko sakaru pakopojumu, telekomunikāciju un informācijas tehnoloģiju jomā, koordinējot IT drošības perimetra stratēģijas realizāciju, un veidojot augstas pieejamības infrastruktūru.

 

Padomes locekļu kandidātu atlasi veica ar Satiksmes ministrijas rīkojumu izveidota nominācijas komisija, kuru vadīja Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne. Apkopojot konkursa trīs kārtu kandidātu vērtējumu, nominācijas komisija pieņēma lēmumu izvirzīt valsts kapitāla daļu turētājam izvērtēšanai 5 kandidātus LVRTC padomes locekļu amatiem, no kuriem viens atsauca savu kandidatūru.

 

LVRTC padome ir izveidota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam.