JaunumiIzveidota filmizrāde par Zaķusalas TV torņa vēsturi un lomu brīvā informācijas apritē

Izveidota filmizrāde par Zaķusalas TV torņa vēsturi un lomu brīvā informācijas apritē

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC) sadarbībā ar režisori Ingu Tropu-Fišeri, dramaturgu Matīsu Gricmani un scenogrāfi Pamelu Butāni izveidojis filmizrādi par Zaķusalas TV torni “Data – tas ir mans vārds”. Filmizrāde veidota Latvijas kultūrtelpai neierastā žanrā, kas apvieno filmas, izrādes un bloga elementus. Filmizrādes mērķis – ļaut ikvienam interesentam paraudzīties uz tehnoloģiju attīstību un lomu apgrieztā secībā – no mūsdienām atpakaļejošā laika plūdumā, kā arī mainot pierasto skatupunktu – nevis no cilvēka uz digitālo pasauli, bet pretēji, kā digitālā pasaule vēro un vērtē mūs – cilvēkus.       

Filmizrāde adresēta 7.-12. klases skolēniem, tomēr filmas sižets ir spraigs un būs saistošs arī jaunākiem skatītājiem, kā arī būs interesanta, sarunas rosinoša vēstures liecība skolēnu vecākiem un vecvecākiem.

“Filmas publiskošana notiek ģeopolitiski sarežģītā laikā, kas atkal liek arī mums paraudzīties citām acīm uz tik pašsaprotamām lietām kā demokrātija, informācijas pieejamība, tehnoloģisko rīku pieejamība saziņai. Izrāde sniedz ieskatu par Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares attīstības soļiem un to būtību, sākot ar TV un radio apraidi, līdz datu pārraidei un datu glabāšanai. Būtiska šķautne – mēs vērojam šo attīstību gan no vēsturiskā aspekta, pieskaroties Latvijas neatkarības atgūšanas tēmai un Zaķusalas TV torņa nozīmei tajā, gan no cilvēciskām vērtībām, priekšplānā izceļot filmas tēlu savstarpējās attiecības, neaizmirstot arī par mazu devu romantikas,“ stāsta LVRTC Korporatīvās komunikācijas daļas vadītāja Vineta Sprugaine.

“Priecājamies, ka programmas “Latvijas skolas soma” saturs ieguvis tik vērtīgu papildinājumu. Gan šīs filmizrādes vēstījums, gan izmantotie izteiksmes līdzekļi palīdz jauniešiem saprast, ka kultūra, māksla un dabaszinātnes ir cieši saistītas, un pasaulē, kurā augstu tiek vērtēta inovatīva domāšana, radoša problēmu risināšana un elastība, tieši māksla sniedz visspēcīgākās metodes šo spēju attīstīšanai, tā palīdzot gūt panākumus šodienas ekonomikā un veicinot rūpes par katru sabiedrības locekli,” tā programmas “Latvijas skolas soma” nodaļas vadītāja Aija Tūna.

“Šī mākslas darba gala produkts digitālo izrāžu formātā ir apvienojis mūsdienu tehnisko risinājumu bagātīgās iespējas ar radoši brīvu teātra spēles procesu, tādejādi aicinot jauniešus, savienojot pagātni ar tagadni, drosmīgi meklēt jaunus risinājumus nākotnei,” tā par savu darbu saka filmas režisore Inga Tropa–Fišere.

Noskatīties filmizrādi “Data – tas ir mans vārds” iespējams Latvijas Valsts radio un televīzijas centra mājas lapā bezmaksas. Filmizrāde_Data_tas_ir_mans_vārds

Filmizrāde radīta ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Programmas “Latvijas skolas soma” digitālā satura radīšana” atbalstu.