JaunumiNekustamā īpašuma izsole

Nekustamā īpašuma izsole

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (reģistrācijas Nr. 40003011203) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod būvju nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 78625010037, Atpūtas mājiņa, kadastra apzīmējums 78620010339001, adrese “Tornīši”, Vilkakrogs, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., ar kopējo platību 67,5 m2, kas reģistrēta Kaunatas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000596974.

Izsoles sākumcena: EUR 7000. Izsoles solis – EUR 300.

Izsoles sākums:  2021.gada 30.jūnijs, izsoles noslēgums – 2021.gada 30.jūlijs plkst. 13:00.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 20.jūlijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas  VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”  norēķinu kontā AS “Citadele banka” kontā Nr.LV37PARX0000835930001, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama.

Tālrunis: 67108712.| e-pasts:

Objekts tiek pārdots ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normas.

Pirkuma_ligums_tornisi-e-izsole

Novertejums_Tornisi_Vilkakrogs_Kaunatas pag

Nolikums_tornisi_e-izsole